Νικητές/ Past Winners

2024: vikings (Golden shovel)

2024: ΓΕΡΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (SILVER BUCKET)


2023: vikings (Golden shovel)

2023: ΓΕΡΟΙ ΑΝΔΡΕΣ (SILVER BUCKET)

2022: Vikings

 

2022: GRINIARIDES (SILVER BUCKET)

2019: Vikings


Jonatan Nero-Tisell  / Freddy Burenby / Jesper Nero-Tisell

 

2018: Vikings


Jesper Nero-Tisell / Jonatan Nero-Tisell, / Freddy Burenby

 

2017: Sven and the YoungBloods

Babis Gerdani / Victor Johansson / Aquilles Hunt-Papadakis / Don Lindgren

 

2016: The Greek Gods

Antonis Kannelis / John Lachance / John Kokkonos