Γιατί Φτυάρι; / Why a Shovel?

Το κύπελλο είναι ένα “Χρυσό Φτυάρι”

Παραπομπή από την εποχή που τα 2 παγοδρόμια της Αθήνας (από το 1983 έως περίπου το 2001) δεν είχαν Zamboni και το καθάρισμα της πίστας γινόταν με φτυάρια από τους ίδιους τους αθλητές πριν αγωνιστούν.

Αξέχαστες εποχές!

Οι νικητές του τουρνουά 3-on-3 έχουν το όνομα της ομάδας τους χαραγμένο στη λαβή του Φτυαριού!

 • 2016: The Greek Gods
 • 2017: Sven and the Youngbloods
 • 2018: The Vikings
 • 2019: The Vikings
 • 2022: The Vikings
 • 2023: The Vikings


The trophy is a “Golden Shovel”

A reference from the time when the 2 ice rinks in Athens (from 1983 to almost 2001) did not have a Zamboni and the players had to clean the ice surface with shovels themselves before playing.

Unforgettable times!

The winners of the 3-on-3 tournament get their team name engraved on the handle of the Shovel.

 • 2016: The Greek Gods
 • 2017: Sven and the Youngbloods
 • 2018: The Vikings
 • 2019: The Vikings
 • 2022: The Vikings
 • 2023: The Vikings


Ασημένιος Κουβάς / Silver Bucket

Στο τουρνουά του 2022 λόγω μεγάλης συμμετοχής ομάδων, ειδικά στις παιδικές ηλικίες, αποφασίσουμε να ξεκινήσουμε τον “Ασημένιο Κουβά” ως 2η κατηγορία. Σκοπό έχει να συμμετέχουν εδώ παιδικές ομάδες μαζί με ομάδες αρχαρίων και να “ανεβαίνουν” οι καλύτερες ομάδες στο τουρνουά του Χρυσού Φτυαριού.

Όπως το Φτυάρι, η νικητήρια ομάδα έχει το όνομα της χαραγμένο στο πίσω μέρος του Κουβά.

 • 2022: Griniarides
 • 2023: Γεροί Ανδρες

In the 2022 tournament due to the large participation of teams, especially in younger categories, we decide to start the “Silver Bucket” as the 2nd division. The aim is for kids teams to participate along with teams comprised of beginners, and for the best teams to “advance” to the Golden Shovel tournament.

Like the Shovel, the winning team has its team name engraved on the Bucket.

 • 2022: Griniarides
 • 2023: Γεροί Ανδρες