Εγγραφές/ Register

Registrations for the 2023 3-ON-3 tournament are now closed!
Thank you to all those participating.
Οι εγγραφές για το τουρνουά 3-ON-3 του 2023 έχουν πλέον κλείσει.
Ευχαριστούμε σε όσους θα συμμετέχουν. 


PLEASE READ:
The cost is 45 Euros per team.
Depending on the number of teams we will divide the cup into 2 divisions. The 1st division that will compete for the “Golden Shovel” and the 2nd division that will compete for the “Silver Bucket”. The “Bucket” division will be for our younger friends, those who feel are not very good or who are beginners. This division will start earlier and the winning team will be promoted to the 1st division (that will start later in the day). So the first place team moves up a division and gets to play for the “Golden Shovel”! (depending on the number of teams registered for the Silver Bucket, the top 2 or 3 may go up)

Which division should I select? You decide! During the registration of your team you will need to select a division. If you’re a good hockey player select the Golden Shovel division, if you’re a younger player, feel that you are still a little shaky on your skates or a beginner select the Silver Bucket division. If you don’t know your capabilities, we’ll select it for you.
You don’t have a team? No problem! Register your name to the free agent list and surely a scout will select you.

Are you ready to play and try to raise the Golden Shovel?? Then register your team now!


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ:
Το κόστος ορίζεται σε 45 Ευρώ ανά ομάδα.
Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων θα χωριστούμε σε 2 κατηγορίες. Η 1η κατηγορία που θα αγωνιστεί για το «Χρυσό Φτυάρι» και η 2η κατηγορία που θα αγωνιστεί για το «Αργυρό Κουβά».

Η κατηγορία «Κουβάς» θα είναι οι μικρότεροι σε ηλικία φίλοι μας, όσοι νιώθουν ότι δεν είναι πολύ καλοί και οι αρχάριοι. Η κατηγορία «Κουβάς» θα ξεκινήσει νωρίτερα και ο νικητής θα “ανέβει” στην 1η κατηγορία που θα ξεκινήσει αργότερα την ίδια ημέρα. Άρα ο πρώτος ανεβαίνει και έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το “Χρυσό Φτυάρι”! (ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που εγγραφούν στον Αργυρό Κουβά, μπορεί οι 2 ή 3 πρώτοι να ανέβουν)

Σε ποια κατηγορία να παίξω; Εσύ αποφασίζεις! Κατά τη διάρκεια της εγγραφής της ομάδας σας θα επιλέξετε κατηγορία. Αν είστε καλοί στο χόκεϋ επιλέξτε την κατηγορία Χρυσό Φτυάρι. Αν είστε αρχάριοι, μικροί σε ηλικία ή απλά δε νιώθετε και τόσα καλά πάνω σε πατίνια, διαλέξτε την κατηγορία Αργυρός Κουβάς. Αν δεν ξέρετε τις δυνατότητές σας, θα επιλέξουμε εμείς για εσάς.

Δεν έχεις ομάδα; Κανένα πρόβλημα! Βάλε το όνομά του στη λίστα free agent και όλο και κάποιος scouter θα σε επιλέξει.

Είστε έτοιμοι να αγωνιστείτε για το Χρυσό Φτυάρι;; Αρκεί να κάνετε εγγραφή!