Εγγραφές/Register

Όνομα Ομάδας/Team Name*

Ονοματεπώνυμο 1ου Παίχτη/Name Player 1*

Ονοματεπώνυμο 2ου Παίχτη/Name Player 2*

Ονοματεπώνυμο 3ου Παίχτη/Name Player 3*

Ονοματεπώνυμο 4ου Παίχτη/Name Player 4 (αν θέλετε 1 αλλαγή)

Your Email*

* απαραίτητο/required