Αρθρα / Articles

Τα παρακάτω άρθρα κάνουν αναφορά στις δυσκολίες αλλά και στις μεγάλες επιτυχίες του Ελληνικού Χόκεϋ επί πάγου. Δημοσιεύθηκαν στο NHL.com, IIHF.com και στον Ελληνικό Τύπο.

The below articles about Greek Ice Hockey’s struggles but also its great success were published in NHL.com, IIHF.com and the Greek Press


NHL.com

20/02/2008

Greek hockey gets back in the game

By Bill Meltzer


IIHF.com

06/12/2007

Greek hockey – against all odds

By Bill Meltzer


Ελληνικός Τύπος / Greek Press